Klubbens historie og formænd

Efterhånden en ældre dame.

Faktisk stammer klubben helt tilbage fra 1930 med opstart i Taars og senere sammenlægning med Ugilt. Læs historien her.

Taars-Ugilt Idrætsforening er en sammenslutning af Taars og Ugilt idrætsforeninger. Dette skete i 1962, Taars Idrætsforening blev stiftet i 1930, medens Ugilt Idrætsforening blev stiftet i 1941. I de første mange år var der alene fodbold på programmet, idet gymnastikken var sammen med folkedanserne og havde til huse i Taars Forsamlingshus.

Men i tresserne blev gymnastikken udskildt i en særskilt afdeling og blev efterfølgende optaget i Taars Idrætsforening. Badminton kom på programmet i halvtredserne og det var i forbindelse med bygning af den nye skole med gymnastiksal. Vi skal yderligere et årti frem før håndbold kommer på programmet og herefter omfatter klubben et bredt udsnit af idrætsaktiviteterne i området. Fodbold havde hjemsted på Taars Stadion, hvor klubhuset også blev brugt af Taars Skole i forbindelse med idrætsundervisningen i sommerperioden. Herudover var der en træningsbane i byens anlæg.

Gymnastik havde deres tilholdssted i forsamlingshuset og på skolen. I sommerhalvåret blev der spillet udendørs håndbold i anlægget og dette blev også anvendt af gymnastik til opvisninger. Men herefter skete der noget i 1970 i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor Taars Kommune blev en del af Hjørring Kommune.
Taars-Hallen blev bygget og der blev etableret tre fodboldbaner i tilknytning hertil. Hermed havde håndbold for alvor fået et fast tilholdssted og det samme gjaldt badminton, der hidtil havde brugt skolens gymnastiksale. I forbindelse med bygningen af Taars-hallen blev der også etableret et svømmebassin, der dog var noget mindre end en normal svømmehal med en banelængde på 25 m. Svømmesalen i Taars-Hallen blev etableret med en længde på 16 m. Idrætten i Taars udviklede sig rigtig meget i halvfjerserne og firserne og i 1985 blev der etableret et tennisanlæg.

Herefter omfattede Taars-Ugilt Idrætsforening 6 idrætsgrene og i perioder endda 7, idet volleyball også kom på programmet i en periode. Forsøg på opstart af bordtennis lykkedes kun i mindre grad. Taars-Ugilt Idrætsforening havde i en periode i halvfemserne op mod 1.500 medlemmer og var hermed Hjørring Kommunes største idrætsforening og også foreningen med den største bredde. Medlemstallet ligger i 2011 omkring 1.200 og foreningen hører stadigvæk til kommunens største, selv efter kommunesammenlægningen i 2006.

Mange har besat jobbet som formand i TUIs afdelinger

Harald Sørensen var klubbens første formand i 1930.
Viggo Larsen var formand i fyrrerne.
Teglværksbestyrer Andersen i halvtredserne.
Regnar Andersen i halvtredserne
Magnus Nielsen i halvtredserne
Carl Hagensen i halvtredserne.
Tage Nielsen i halvtredserne
Johannes Jensen i tresserne.
Svend Møller i tresserne
Knud Søndergaard i tresserne.
Johannes Thomsen i halvfjerserne
Søren Chr. Jensen i 1980
Karsten Villadsen: 1980-1999
Gert Storgaard: 1999-2005
Bent Anker Christiansen: 2005-2009
Gert Storgaard – 2009-2011
Hjalmar Hansen: 2011-2013
Martin Andersen: 2013-2017
Bjarke S. Mogensbæk 2017 – 2019
Lars Dissing 2019 – 2022
Heidi Homann – 2022 –