Håndbold

Klubben før holdet før spilleren/træneren

Vision:
At skabe en synlig klub med et livslangt tilbud til alle.
At skabe et godt klubmiljø både for ungdoms- og seniorspillere, hvor der skal være plads til både en elite og bredde.
At prioriterer ungdoms- og seniorafdelingen lige højt

Mål:
At få hold i alle ungdomsrækker
At alle spillere tager del i opgaverne
At få forældrene til at hjælpe ved arrangementerne.

Forventninger til klubben fra trænerne:
Klubben viser interesse / opbakning for trænerne
Klubben sørger for at bolde / rekvisitter / tøj er i orden
Klubben forpligtiger sig til et højt informationsniveau omkring afdelingen + kursusvirksomhed
Klubben laver en målsætning vedr. det enkelte hold

Forventninger til trænerne fra klubben:
Vi forventer at trænerne optræder som en fair sportsmand, da I er klubbens ansigt udadtil.
Vi forventer at trænerne udviser engagement og loyalitet over for klubben.
Vi forventer at trænerne møder til træning og kampe. Ved evt. afbud skal du sørge for, at der er en anden voksen tilstede
Vi forventer, at træneren kommer i god tid og er forberedt.
Vi forventer at træneren er sportslig klædt både til træning og kampe. Til kampene forventer vi, at træneren bruger det af klubben udleverede tøj.
Vi forventer at trænerne deltager i klubbens kurser og møder.

Sponsor
Al opsøgende arbejde i forhold til sponsorater udføres af sponsorudvalget af hensyn til bl.a. virksomhederne og forretningerne. Det vil sige at den enkelte træner ikke selv må gå ud og skaffe sponsorer til sit hold.
Gode ideer modtages dog gerne.

Kørsel
Der forventes at forældrene kører til alle udekampe. Er der længere end 140 km kan der laves aftale med bestyrelsen om kørselstilskud til forældre eller bus.

Harpiks/tape/isposer
Harpiks sørger spillerne selv for – klubben er behjælpelig med tape og isposer.